שיעור 26: סיכום ספר רביעי ומזמור ק"ז

מזמורים ק"ה-ק"ז בסוף הספר הרביעי ובתחילת הספר החמישי מהווים יחידה מחשבתית וספרותית גדולה ומרתקת. עסקנו בניתוח של "המזמורים התאומים" (ק"ה-ק"ו) וגם הצגנו את שתי התפיסות ההיסטוריות-המחשבתיות שלהם; גם מזמור ק"ז בתחילת הספר החמישי מהווה חלק משמעותי של השלישיה ק"ה-ק"ו-ק"ז. בשיעור נסכם את כל הספר הרביעי ונתחיל את הניתוח של מזמור ק"ז. - בשיעורים הבאים נמשיך ללמוד את מזמור ק"ז מזוויות שונות: המשך היחידה ק"ה-ק"ז, פתיח של הספר החמישי, מקבילות עם ספרי מקרא אחרים, במיוחד עם ספר ישעיה!  

לדפי מקורות, נא ללחוץ על לשונית החומרים

דפי מקורות:

מבנה הספר הרביעי - דף מצורף בגודל A4 על מבנה הספר הרביעי (PDF)

מזמור קז - 2 דפי מקורות על מזמור ק"ז (PDF)

דילוג לתוכן