שיעור 24: מזמורים ק"ה - ק"ז המשך

בשיעור נמשיך ללמוד את מזמורים ק"ה-ק"ז בסוף הספר הרביעי ובתחילת הספר החמישי, אשר מהווים יחידה מחשבתית וספרותית גדולה ומיוחדת. הם מציגים שתי תפיסות היסטוריות שונות (ק"ה-ק"ו), כאשר מזמור ק"ז מציע סינתזה רלוונטית לדור שיבת ציון! בשיעור הראשון קראנו את מזמור ק"ה, והיום נשלים הערות, כדי לפתוח במזמור ק"ו עם מקבילותיו בתוך ספר תהלים ועם ספרי מקרא אחרים, אשר תורמות רבות להבנת המזמור. מזמורים ק"ה-ק"ו מהווים כעין תאומים ספרותיים ורעיוניים - נציג את הדמיון, את ההבדלים ואת משמעותם.  

לדפי מקורות, נא ללחוץ על לשונית החומרים

דפי מקורות:  תהילים מזמור ק"ה דף המקורות המצורף בגדול A3 מסכם מקבילות בין שלושת המזמורים. רצוי להדפיס אותו על A3 או על שני דפי A4 ולהדביק אותו. מזמורים ק"ה - ק"ז (PDF) תהילים מזמור ק"ו דף מקורות על מזמור ק"ו מציג את המזמור עם מקבילותיו - רצוי להדפיס אותו על A3 או על שני דפי A4 ולהדביק אותם  

דילוג לתוכן