שיעור 22: משה בספר תהילים

משה רבינו בספר תהילים. לקראת חג מתן תורה, נתמקד ב"תפילת משה" במזמור 90. ננתח את המזמור, מיקומו בתחילת ספר רביעי של תהילים (90-106), והתרחשויות של משה במקומות נוספים ובעיקר בספר הרביעי. ניתוח זה יחשוף תובנות מעניינות עבור ספר תהילים, רישומו של משה ותפקיד הקורא בסיפור.

לדפי מקורות, נא ללחוץ על לשונית החומרים

דפי מקורות:

תהילים פרק צ'  (PDF)

משה רבינו וספר תהלים (PDF)

 

דילוג לתוכן