שיעור 15: מזמורים ק"א-ק"ב

לדפי מקורות, נא ללחוץ על לשונית החומרים

השיעורים הבאים יעסקו בחלק השני של הספר הרביעי (צ'-ק"ו). יחידת המזמורים ק"א-ק"ז מתארים שלבים שונים של גאולת ישראל: חזרת מלכות בית דוד ליושנה (ק"א), חזרת שבי ציון מהתפוצות (ק"ב) ושמחת המשורר בתקופה היסטורית חדשה (ק"ג-ק"ד). נלמוד על מבנה היחידה ק"א-ק"ז, נעיין במזמור ק"א, ונתחיל דיון ראשוני על מזמור ק"ב. 

דילוג לתוכן