פסוקי דזמרא (קמ"ה-ק"נ) – מבנה ורצף

בחמשת המזמורים שחותמים את ספר תהילים קיים רצף סיפורי: המשורר מהלל את ה' באופן אישי (קמ"ו), ההלל ממשיך גם לכל נדחי ישראל (קמ"ז), שמים וארץ (קמ"ח), הגויים (קמ"ט) וכל העולם (ק"נ). בהתאם לכך, כל חמשת המזמורים פותחים וחותמים במילה "הַלְלוּ יָ-הּ". הזמנת דוד ל-"כל בשר" לברך ולהלל איתו את ה' (קמ"ה, כא), מתגשמת בפסוקי דזמרא בימי שיבת ציון בירושלים, ובכך אוסף זה מסיים את תיאור שיבת ציון בספר החמישי כתהליך גאולה לישראל ולכלל העולם. הבנה זו תסייע לנו בפירוש מאמר חז"ל "יהא חלקי עם גומרי הלל בכל יום" (שבת קי"ח ע"א). (39 דקות)

דילוג לתוכן