מזמור ק'

מזמור זה הוא הזמנה לכל הארץ לעבוד את ה'. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו למזמורים שלפניו ובמבנהו הייחודי של קבוצת המזמורים צ"ה-ק'. ולבסוף נעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בתוך הספר הרביעי של תהלים. (15 דקות)

דילוג לתוכן