מזמור ק"נ

מזמור זה חותם את ההל האחרון ואת כל ספר תהלים. בסרטון נבאר את ההתפתחות הפנימית של התהילה לה' לאורך המזמור המשתפת את כל יצורי עולם. בהמשך נעסוק במקומו של המזמור בהלל האחרון כחתימת האוסף. נעמוד על מקומם של כלי הנגינה במזמור ולאורך ספרי המקרא המבטאים שמחה בה' ושמחת גאולה. ונבאר כיצד מזמור זה הוא הביטוי המזוקק לספר תהלים כחתימתו. (25 דקות)

דילוג לתוכן