מזמור קמ"ט

מזמור זה מתאר את שמחת ישראל בירושלים ואת משפט של ישראל בגוים. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובקשרים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשריו של המזמור עם ספרי הנבואה המבארים את מהות המשפט בגויים המתואר במזמור. לבסוף נעסוק בקשר של המזמורים עם המזמורים שלפניו ומקומו בתוך רצף המזמורים של הלל האחרון ונחתום בקשר של המזמור למזמור ב' המכונן מסגרת ספרותית מסביב לכל ספר תהלים. (33 דקות)

דילוג לתוכן