מזמור קמ"ו

מזמור זה פותח את אוסף ההלל האחרון בספר תהלים שחותם את הספר כולו. המזמור מתאר הלל לה' על מידת הצדק שלו המובילה למלוכה שלו על ציון. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובקשרים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נבאר את הקשר של המזמור לעונשו של האדם המתואר בתחילת ספר בראשית, את הקשר של המזמור למצוות השבת בעשרת הדיברות, את הקשר לצדקת ה' בספר דברים ולנבואות גאולה בספר ישעיהו. לבסוף נעסוק בקשר של המזמור עם מזמור קמ"ה שלפניו ועם מזמור א' הפותח את ספר תהלים ונעמוד על מקומו של המזמור כפתיח לאוסף ההלל האחרון. (26 דקות)

דילוג לתוכן