מזמור קמ"ה – "תהלה לדוד"

מזמור קמ"ה מחולק לשני חלקים (ג'-ט'; י"א-כ') ובנוי במבנה של: פתיח (א'-ב'), ציר מרכזי (י') וחתימה (כ"א). בפתיח מתוארת ברכת המשורר הפרטית (א'-ב') שמתרחבת לברכת כל החסידים בציר המרכזי (י'), כאשר לבסוף כל בשר שותף לברכתו של דוד (כ"א). כותרת המזמור מצביעה על שייכות כפולה, המזמור הינו חתימה של האוסף האחרון "לדוד" (קל"ח-קמ"ה): "תְּהִלָּה לְדָוִד", אך הוא גם המזמור הראשון של 'פסוקי דזמרא' העוסקים בתהילת ה' (קמ"ה-ק"נ): "תְּהִלָּה לְדָוִד". במזמור, דוד מזמין את כל החסידים ו-"כל בשר" לברך איתו את ה', ובהתאם לכך המזמורים הבאים מהווים תגובה להזמנה זו. (33 דקות)

דילוג לתוכן