מזמור קמ"ד – מדרש פנים מקראי למזמור י"ח

קיימים קשרים לשוניים בין מזמור קמ"ד למזמור י"ח, בו דוד מתאר את הצלתו מכף שאול ומכל כל אויבים (מזמור י"ח זהה כמעט לחלוטין לדברי השירה של דוד בסוף חייו כמסופר בשמואל ב' כ"ב). אולם קיימים הבדלים בין המזמורים: מזמור י"ח מתאר את חיי דוד מנקודת מבט ביוגרפית ולאומית ומזמור קמ"ד מתאר את דוד גם כמושיע לכל מלכי עולם. ההבדלים בין תיאוריו של דוד נובעים מהקשריהם של המזמורים. הספרים הראשון והשני מתארים את מלכות ישראל הממשית בתקופת דוד ועל כן דמותו של דוד היא לאומית-ביוגרפית. לעומת זאת בחציו השני של הספר החמישי מתוארת גאולה אוניברסאלית ועל כן דמותו של דוד עוטה אופי בין-לאומי. (27 דקות)

דילוג לתוכן