מזמור קמ"ב

מזמור זה הוא התפילה של דוד להתמודדות עם אויביו. בסרטון נבאר את משמעות המזמור לאור מבנהו. בהמשך נבאר את קשריו של המזמור עם המזמורים שבסביבתו ועם מזמורים רחוקים. נבאר את המקור הביוגרפי של המזמור המספר על בריחת דוד משאול ונבאר מדוע ציון ביוגרפי זה נמצא דווקא במיקום זה בספר תהלים. ולבסוף נבאר את מקומו של המזמור כחלק מהרצף של האוסף האחרון לדוד. (21 דקות)

דילוג לתוכן