מזמור קל"ד

מזמור זה חותם את שירי המעלות והוא עוסק בברכת כהנים לה' ובברכתו של ה' לישראל. מזמור זה קשור באופן מובהק לברכת הכהנים בתורה. בהמשך נעסוק בקשריו של המזמור עם המזמורים שלפניו בשירי המעלות ונסביר את מהותו המיוחדת של המזמור כחתימת שירי המעלות. ונבאר לבסוף כיצד מזמור זה הוא תמצית של שירי המעלות כביטוי של ברכת כהנים. (10 דקות)

דילוג לתוכן