מזמור קל"ב

מזמור זה מהווה שיא בשירי המעלות והוא מתאר את מחויבותו של דוד לבניין המקדש ואת מחויבותו המקבילה של ה' לדוד ולמקדש בירושלים. במזמור נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הפנימיים המכוננים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר של המזמור אל תיאור רצונו של דוד לבנות את המקדש בספר שמואל. נבאר את אזכור 'יעקב' במזמור על סמך הקשר להתגלות ה' ליעקב בבית אל. נציג את הקשר לתפילת שלמה לאחר בניין המקדש שבדברי הימים ואת מוטיב צמיחת קרן דוד לאורך ספרי הנבואה. לבסוף נציג את קשריו של המזמור עם מזמורי מפתח בספר תהלים ואת מקומו המיוחד בתוך המבנה הכולל של שירי המעלות. (26 דקות)

דילוג לתוכן