מזמור קל"א

מזמור זה מתאר את התרחקותו של המשורר ממידות רעות על מנת להתקרב אל ה', מבחינה פרטית ומבחינה לאומית. בהמשך נעסוק בתיאור ענוותנותו של דוד בספר שמואל המאפיינת את המזמור. נבאר את הקשר אל נבואת ישעיהו על גאולת ישראל, לתיאור המידות הטובות בספר משלי, וליחסו של איוב לה'. לבסוף נעמוד על קשריו של המזמור עם המזמורים שבסביבתו ועל מקומו בחמישייה האחרונה של שירי המעלות. (18 דקות)

דילוג לתוכן