מזמור ק"כ

מזמור זה פותח את שירי המעלות והוא מתאר את צרתו של המשורר ואת דבריו לאויבים הרודפים אותו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לספר יונה ולנבואות ירמיה ויחזקאל. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור למזמור הקודם (קי"ט) ונחתום בהקשרו של המזמור בתוך שירי המעלות. (17 דקות)

דילוג לתוכן