מזמור קכ"ח

מזמור זה מתאר את הברכה של ה' לאיש ההולך בדרכיו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. נעמוד על הדימוי של ברכת הבנים לשתילי זיתים מבחינה בוטנית. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לספר במדבר, לספר מלכים, לנבואת מיכה ולאיוב. לבסוף נעסוק בקשר בין המזמור למזמורים הקודמים, בעיקר למזמור קי"ט, ועל הקשרו הרחב של המזמור בשירי המעלות. (27 דקות)

דילוג לתוכן