מזמור קכ"ה

מזמור זה את הגנת ה' על הבוטחים בשמו ועל ירושלים. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לספר זכריה. לבסוף נעסוק בקשר בין המזמור למזמורים הקודמים ועל הקשרו הרחב של המזמור בשירי המעלות. (12 דקות)

דילוג לתוכן