מזמור קכ"ד

מזמור מתאר במבט רטרוספקטיבי את הצרות שישראל היו נתונים בהן ושמהן ניצלו בזכות ה'. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים. ולבסוף נעמוד על משמעות מיקומו של המזמור בתוך שירי המעלות. (10 דקות)

דילוג לתוכן