מזמור קכ"א

במזמור זה מתואר חיפוש הדרך של אדם העולה מהגלות לארץ ישראל. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים המבנים את משמעותו. בהמשך נבאר את משמעות הפתיחה והסגירה של המזמור, נראה איך המזמור מושפע ע"י פסוקים אחרים במקרא, ונמצא ביטויים דומים במזמורים האחרים של מזמורי "שיר למעלות". (11 דקות)

דילוג לתוכן