מזמור ק"י

מזמור זה מתאר את המלכת דוד למלך לשם משפט צדק. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ואת משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו לספרי הנביאים: ישעיה, ירמיה, יחזקאל, הושע וזכריה; ולסיפור מלחמת ארבעת המלכים בחמישה שבספר בראשית. בהמשך נעסוק במיקומו של המזמור ביחידת המזמורים לדוד הראשונה שבספר החמישי. לבסוף נעסוק בהקשרו של המזמור: בקשרין עם המזמורים הקודמים ובהקשרו הרחב שבספר החמישי לתהלים. (19 דקות)

דילוג לתוכן