מזמור קי"ט

מזמור זה הוא הארוך ביותר בספר תהלים והוא עוסק בקשר לתורת ה'. בסרטון נעמוד על הקשרו של המזמור בתוך הספר החמישי של תהלים. נסקור בצורה כללית את מבנהו של המזמור ונעקוב אחר קשרים לשוניים פנימיים המבנים את משמעותו – למזמור זה יש סיפור פנימי המתמצת את ספר תהלים. (24 דקות)

דילוג לתוכן