מזמור קי"ז

במזמור זה יש הזמנה לכל הגוים להודות ולהלל את ה'. זהו המזמור הקצר ביותר בספר תהלים ומכיל רק שני פסוקים. בסרטון נעמוד על קשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים ונעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בהלל המצרי. (11 דקות)

דילוג לתוכן