מזמור קי"ד

מזמור זה מתאר את השמחה וההלל בעולם בעקבות יציאת מצרים. בסרטון נבאר את מבנהו הסימטרי של המזמור ואת משמעותו לאור הקשרים הלשוניים שבתוכו. בהמשך נעסוק בקשרים בין המזמורים לתיאורי יציאת מצרים וההליכה במדבר שבספר שמות, ולקשרים לנבואות ישעיה, יחזקאל, יואל ועמוס. נפרש את קשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים בספר. ולבסוף נעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בספר החמישי בתהלים ובהלל המצרי. (19 דקות)

דילוג לתוכן