מזמור קי"א - קי"ב

שני מזמורים אלו מקבילים אחד לשני ויש לקרוא אותם כיחידה אחת. חלק קי"א מתאר את מידותיו של ה' ו-קי"ב את מידותיו של הצדיק וביחד הם משלימים אחד את השני. בסרטון נעסוק במבנהו של המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נבאר את הקשר בין המזמור אל מזמור א' הפותח את תהלים. נבאר את ההקבלה בין קי"א אל קי"ב. לבסוף נעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בתוך ספר תהלים. (19 דקות)

דילוג לתוכן