מזמור ק"ט

מזמור זה מתאר הצלה מהרשעה ובקשה להודות ולהלל את ה' ברבים. בסרטון נעמוד על מבנהו של המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו לספרים ישעיה וזכריה. נבאר את הקשרים בין המזמור למזמורים הקודמים. לבסוף נעסוק בהקשרו של המזמור ביחידת המזמורים לדוד הראשונה בספר החמישי. (15 דקות)

דילוג לתוכן