מזמור קט"ז

מזמור זה מתאר את רצונו של המשורר לזבוח זבח תודה בעקבות הצלתו. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ואת משמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעמוד על קשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים בספר תהלים. לבסוף נעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בהלל המצרי. (11 דקות)

דילוג לתוכן