מזמור קט"ו

מזמור זה מתאר את עבודת האלילים של הגוים ואת הגנתו של אלוהים על ישראל. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ואת משמעותו לאור הקשרים הלשוניים שבתוכו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לספר דברים ולישעיה. נעמוד על קשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים. לבסוף נעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בתוך הלל המצרי. (15 דקות)

דילוג לתוכן