מזמור ק"ח

מזמור זה הוא תפילה של דוד על חסדי ה' בהצלתו מאויביו. מזמור זה קשה שכן הוא מורכב ממזמורים נ"ז ו-ס'. קושי זה נפתר בעזרתה של הפרשנות ההקשרית. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. בהמשך נבאר את משמעות המזמור לאור הקשרו בספר החמישי בתהלים ולאור קשריו עם המזמור הפותח את הספר (ק"ז). נבאר את המזמור כחלק מיחידת מזמור לדוד הראשונה שבספר החמישי. לבסוף נעמוד על הדומה והשונה בין מזמורנו למזמורים נ"ז ו-ס'. (19 דקות)

דילוג לתוכן