מזמור ק"ז

מזמור זה פותח את הספר החמישי ומתאר את חסדו של ה' בשיבת ציון. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. נעמוד על הקולות השונים העולים במזמור ומבטאים חוויות גלות שונות. בהמשך נעסוק בקשרים בין המזמור אל נבואת ישעיה, עזרא ונחמיה ואיוב. לבסוף נעסוק בהקשרו של המזמור – ביחסו אל המזמור החותמים את הספר הרביעי ובמשמעותו של המזמור כפתיח של הספר החמישי. (38 דקות)

דילוג לתוכן