מזמור ק"ה

מזמור זה הוא הלל והודאה לה' על ברית האבות והבטחת הארץ. בסרטון נעמוד על נושאים מרכזיים לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לנבואת ישעיה, פרשת האזינו וסיפור חלומות יוסף. לבסוף נעסוק בקשר בין המזמור אל המזמורים הקודמים ובהקשרו הרחב של המזמור בתוך יחידת המזמורים ק"א-ק"ו. (19 דקות)

דילוג לתוכן