מזמור ק"ג

מזמור זה משבח את ה' על רחמיו ליראיו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו לסיפור י"ג המידות בספר שמות ולנבואות ישעיה. לבסוף נעמוד על הקשר בין מזמורנו למזמורים שלפניו ועל הקשרו בקובץ המזמורים ק"א-ק"ו. (16 דקות)

דילוג לתוכן