מזמור ק"א

מזמור זה מתאר את דמותו הייחודית והמוסרית של דוד. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לנבואת ישעיה, ירמיה, הושע ומיכה, ולדברי ה' לשלמה בתיאור המלכתו בספר מלכים. לבסוף נעסוק בקשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים באוסף והקשרו בקבוצת המזמורים ק"א-ק"ו. (17 דקות)

דילוג לתוכן