מזמור צ"ט

מזמור זה מתאר את מלכות ה' והכרת העמים במלכותו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו לסיפור עמוד הענן בשמות ולנבואת ישעיה וירמיה. נעסוק בקשריו של המזמור עם המזמורים הקודמים ובמנהו הייחודי של יחידת המזמורים צ"ה-ק'. לבסוף נעסוק בהקשרו של המזמור בספר הרביעי של תהלים. (18 דקות)

דילוג לתוכן