מזמור צ"ח

מזמור זה מתאר את ישועת ישראל לעיני עמי העולם. בסרטון נעסוק במבנה המזמור לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר הנרחב בין מזמורנו לנבואת ישעיה. נעמוד על מבנהו הייחודי של יחידת המזמורים צ"ה-ק' ונבאר את השקרים בין מזמורנו למזמורים הקודמים. לבסוף נעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בספר הרביעי של תהלים. (13 דקות)

דילוג לתוכן