מזמור צ"ז

מזמור זה מתאר את מימוש מלכות ה' בעולם ושמחת הצדיקים על כך. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לנבואת ישעיה ויואל ולתיאור מתן תורה בספר דברים. לבסוף נעסוק בקשר בין המזמור למזמורים הקודמים ובהקשרו של המזמור בפר הרביעי שבספר תהלים. (16 דקות)

דילוג לתוכן