מזמור צ"ה

מזמור זה הוא הזמנה להודות לה' ותוכחה לישראל. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לסיפור מסה ומריבה בספר שמות ואשר מוזכר בספר דברים. לבסוף נעסוק בקשר בין המזמור למזמורים הקודמים ובהקשרו של המזמור בתוך הספר הרביע של ספר תהלים. (14 דקות)

דילוג לתוכן