מזמור צ"א

מזמור זה הוא הצהרת ביטחון בה' והבטחה לכך שה' ישמור עליו. בסרטון זה נעסוק במבנה המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לשירת האזינו. נבאר את הקשר בין מזמורנו למזמורים הקודמים (פ"ט-צ'). לבסוף נעמוד על הקשרו הרחב של המזמור בתוך ספר תהלים. (14 דקות)

דילוג לתוכן