מזמור פ"ח

מזמור זה הוא האחרון באוסף המזמורים לבני קרח, והוא קינה על צרותיו הקשות, תלונה על הנהגתו של אלוהים ובקשת ישועה. בסרטון נעסוק במבנה המזמור לאור הקשרים הלשוניים הפנימיים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין המזמור לאיוב וספר יונה וניוודע למשוררים שבכותרת מתוך היקרותם במקרא. לבסוף נעסוק בהקשרו של המזמור בספר תהלים: בקשריו עם המזמורים הקודמים באוסף ובקשריו עם המזמורים הבאים. (16 דקות)

דילוג לתוכן