מזמור פ"ז

מזמור זה עוסק בחיבת ירושלים ותוכנו לא מעורפל ולא ברור. בסרטון נבאר את מבנה המזמור ומשמעותו. בהמשך נעסוק בדיעות הפרשנים השונות המנסות לברר מי הוא זה שנולד בירושלים, ונציע הצעה לאור הפרשנות ההקשרית. הצעה זו תגובה בקשר עם המזמור הקודם (פ"ו). בהמשך נעסוק בהקשרו הרחב של המזמור בתו האוסף השני לבני קורח. לבסוף נעסוק בקשר בין מזמורנו למזמורים מ"ו-מ"ח הניצבים במקביל לו באוסף הראשון לבני קורח. (17 דקות)

דילוג לתוכן