מזמור פ"ו

מזמור זה עומד במרכזו של האוסף לבני קורח אך הוא מיוחס בכותרתו לדוד. מיקומו של המזמור קשה מאד במיוחד לאור ההצהרה בסוף הספר השני שכלו תפילות דוד בן ישי. בסרטון ננסה לענות על שאלה זו לאור הפרשנות ההקשרית. נפתח בניתו מבנה המזמור והקשרים הלשוניים הפנימיים המכוננים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו לשירת הים ולפרשת י"ג מידות שבספר שמות. נבאר את התשובה לאור הקשרו של המזמור בתוך אוסף מזמורי לבני קורח ולאור המבנה הכולל של הספרים הראשון והשני בספר תהלים. לבסוף נעסוק בקשר בין מזמורנו למזמור מ"ה הניצב במקביל בחציו הראשון של אוסף מזמורי בני קרח. (25 דקות)

דילוג לתוכן