מזמור פ"ה

מזמור זה משקף חיבור עמוק בין הקב"ה לכנסת ישראל. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים שבתוכו המבנים את משמעותו ומשקפים את ההרמוניה שבתוכו. בהמשך נעסוק בקשרו של המזמור עם המזמורים הקודמים. לבסוף נעמוד בקשר בין מזמורנו למזמור המקביל בחציו הראשון של אוסף מזמורי 'לבני קרח' – מ"ד. (15 דקות)

דילוג לתוכן