מזמור פ"ד

מזמור זה פותח את חציו השני של אוסף מזמור 'לבני קרח' שבספר השלישי של תהלים. המזמור מתאר את הכיסופים לקרבת אלוהים בביתו. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשר בין מזמורנו לנבואות הנחמה בישעיה ובירמיה. בהמשך נעסוק בקשר על דרך הניגוד בין מזמורנו למזמור הקודם היותם את אוסף מזמורי 'לאסף'. לבסוף נעמוד על הקשר בין מזמורנו למזמור מ"ב-מ"ג הפותח את חציו הראשון של אוסף מזמורי 'בני קרח'. (18 דקות)

דילוג לתוכן