מזמור פ"ב

מזמור זה מבקש משפט צדק בעולם על ידי אלוהים בעקבות כשלון השופטים. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל משמעותו לאור הקשרים הלשוניים המבנים את משמעותו. בסרטון נעסוק בשאלה התיאולוגית שהמזמור מציב – האם המזמור מתאר ריבוי אלים? ננסה לענות על השאלה לאור הבנת הרקע ההיסטורי לעולמו של המקרא ולאור הקשרים בין מזמורנו לספר ויקרא, איוב, ישעיה וברכת משה לשבטים שבספר דברים. לבסוף נעמוד על קשרים של המזמור עם המזמורים האחרים באוסף מזמורי 'לאסף'. (17 דקות)

דילוג לתוכן