מזמור ע'

מזמור זה מתאר בקשה של המשורר להצלתו. בסרטון נעמוד על משמעות המבנה הכיאסטי של המזמור המנגיד בין הצדיקם לרשעים. בהמשך נבאר את היחס בין מזמור זה למזמור מ' הזהים כמעט לחלוטין. ההבדלים הקלים מתבארים בין המזמורים על פי הקשרם השונה של המזמורים בספר תהלים. לבסוף נעמוד על הקשרו של המזמור ביחידת המזמורים האחרונה באוסף השני 'לדוד'. (12 דקות)

דילוג לתוכן