מזמור ע"ח

מזמור זה הוא מרכזו של אוסף מזמורי 'לאסף'. המזמור מתאר את הנהגת משה במדבר ובחרת דוד בציון. לפי חז"ל המזמור ניצב במרכז ספר תהלים ובאמת הוא מבטא מעבר מהתבוננות בעבר אל עבר מסקנות לעתיד. בסרטון נעמוד על הקשר בין מזמורנו לשירת האזינו. בהמשך נעסוק במבנה של המזמור ובקשרים הלשוניים המבנים את משמעותו. בהמשך נעסוק בקשרים בין המזמור לנבואות בירמיה, יחזקאל והושע. בהמשך נעסוק בהקשרו של המזמור באוסף מזמורי 'לאסף' ונבאר מה משמעות היותו של המזמור במרכז האוסף. לבסוף נבאר את המזמור לאור מדרשי חז"ל המתחברים למשמעות העולה מהפרשנות ההקשרית. (17 דקות)

דילוג לתוכן