מזמור ע"ז

מזמור זה מתבונן בהנהגת ה' בימי צרה בשביל תיקון ותקווה. בסרטון נעסוק במבנה המזמור ובקשרים הלשוניים המבנים את משמעותו. במשך נעסוק בקשר בין מזמורנו ל-י"ג מידות של רחמים. לבסוף נעסוק בקשר המעניין בין מזמורנו למזמור י"ח העוסק בבחירת דוד ובהקשרו של המזמור באוסף מזמורי 'לאסף'. (14 דקות)

דילוג לתוכן