מזמור ע"ב

מזמור זה חותם את האוסף השני 'לדוד' ובעצם מתאר את העברת המלכות מדוד לשלמה בנו וחותם את תיאור חיי דוד בספר תהלים. בסרטון נעמוד על מבנה המזמור ועל הקשרים הלשוניים הפנימיים שבו המבנים את משמעותו. נבאר את חתימת המזמור המהווה גם חתימה לכל הספר השני בתהלים. בהמשך נעסוק בקשרים בין המזמור למקומות אחרים במקרא: נבואת זכריה, שירת האזינו, סיפור מלכת שבא, נבואת ישעיה וברכת ה' לאברהם. לבסוף נעמוד על הקשרו של המזמור כחתימת יחידת המזמורים האחרונה באוסף השני 'לדוד'. (18 דקות)

דילוג לתוכן