מזמור ע"ב והקשרו

מזמור ע"ב חותם את האוסף השני "לדוד" (נ"א-ע"ב), בו דוד מתאר את הצלתו מידי שאול, את מלחמותיו והמלכתו למלך על ישראל מתוך חזון של הכרת ה' בכל הארץ. בתת היחידה האחרונה (ס"ט-ע"ב) דוד מסכם כאדם זקן (ע"א, ט) את חייו. דוד מבקש את הצלתו בידי ה' והענשת הרשעים כדי שיוכל לעסוק בבניין ציון (ס"ט). במזמור ע' המשורר מבקש את עזרת ה' מצרותיו. מזמור זה מהווה חזרה על מזמור מ' (מזמורים כפולים) עם שינויים קלים. במזמור ע"א דוד הזקן מביט על חייו מנעוריו ולכן קיימות מקבילות רבות למזמורים קודמים באוסף השני "לדוד". במזמור ע"ב דוד מעביר את המלכות לשלמה בנו לקראת העתיד הקרוב והרחוק. החתימה "כָּלּוּ תְפִלּוֹת דָּוִד בֶּן יִשָׁי (ע"ב, כ) מציינת את סוף התיאור הביוגרפי של חיי דוד. בהמשך ספר תהלים הכותרת "לדוד" תופיע ב-18 מזמורים המייצגים את רוחו המנחה את דור שבי ציון בחזרתם אל עיר בה דוד חנה. (38 דקות)

דילוג לתוכן