מזמור ס'

במזמור ס' המשורר מתלונן על זניחתו של ה' את ישראל בהווה לאור מחויבותו אליהם בעבר. בסרטון נעסוק ב המזמור ובמשמעותו לאור הקשרים הלשוניים שבו. בהמשך נעסוק בקשרים בין מזמורנו למקומות אחרים במקרא: מלחמות דוד המלך בספר שמואל, תיאורי התרעלה בספרי הנביאים, ותיאור הקשר לארץ כנען בספר בראשית. לבסוף נעסוק בקשר בין מזמורנו למזמר מ"ד וברצף מזמורי "מכתם". (15 דקות)

דילוג לתוכן